jump to navigation

Quản lý chất lượng phần mềm – SQA, PQA Tháng Năm 23, 2008

Posted by Kinh nghiệm hay in Tìm hiểu nghề, Uncategorized, Việc làm.
Tags:
4 comments

Trong các công ty sản xuất phần mềm, quan niệm về QA hiện nay vẫn chưa thống nhất và bộ phận QA còn nằm lẫn với bộ phận kiểm lỗi (test) sản phẩm. Thực tế, QA là công việc khác biệt nhiều so với test phần mềm. Dù được coi là sản phẩm “chất xám” và high-tech nhưng để ra đời một phần mềm tốt, quy trình sản xuất phần mềm cũng không khác gì so với việc sản xuất một sản phẩm cụ thể.

Quản được 1, tiết kiệm được 10

Khái niệm QA phần mềm bao gồm PQA (Process Quality Assurance – bảo đảm chất lượng quy trình) với SQA (Software Quality Assurance – bảo đảm chất lượng phần mềm). Tại một số công ty ở Việt Nam, SQA được xem như việc kiểm lỗi khi sản phẩm đã định hình. Số khác lại coi SQA là việc kiểm tra đầu ra trung gian của sản phẩm, để sản phẩm đạt được sự nhất quán trong quá trình thực hiện. Dù ở khía cạnh nào thì SQA cũng là kiểm tra trực tiếp sản phẩm. Còn PQA có 2 việc chính: Một là xây dựng hệ thống quy trình cho doanh nghiệp (bằng cách ứng dụng những quy trình quản lý sẵn có như ISO hay CMM hoặc dựa trên đó xây dựng quy trình chuẩn cho doanh nghiệp). Hai là thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình của từng bộ phận, từng dự án, từ đó tổng hợp thông tin để đưa ra những cải tiến cho quy trình hoạt động tốt. (more…)

Advertisements

Quản lý chất lượng – Nghề mới trong trào lưu ISO 9000 Tháng Năm 18, 2008

Posted by Kinh nghiệm hay in Tìm hiểu nghề, Uncategorized, Việc làm.
Tags:
1 comment so far

Khởi đầu từ 2 DN áp dụng ISO 9000 vào năm 1996, tính đến nay, trong cả nước đã có trên 1.200 tổ chức, DN áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Như vậy, cũng tồn tại con số tối thiểu là 1.200 cán bộ Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (Quality Management Representative – QMR), không kể các cán bộ đã rời bỏ vị trí này.

Theo nhận xét của các Tổ chức Chứng nhận qua kết quả các cuộc đánh giá Chứng nhận và đánh giá giám sát, hầu hết cán bộ QMR của các DN đều gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò của mình và do đó cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống ISO 9000. Bên cạnh yêu cầu “báo cáo tới lãnh đạo cao nhất về kết quả của hệ thống”, Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 chỉ đưa ra yêu cầu đối với cán bộ QMR là: “đảm bảo…”, “đảm bảo thúc đẩy hệ thống…” nhưng không chỉ ra rằng cán bộ QMR phải “đảm bảo” như thế nào?Phần lớn các DN áp dụng ISO 9000 đều giao phó Hệ thống cho cán bộ QMR với hi vọng đạt được hiệu lực và hiệu quả của hệ thống mà không có cơ sở để chắc rằng cán bộ này có thể điều hành hệ thống một cách hiệu quả. Rất nhiều DN lại không đánh giá đúng vai trò, giá trị của QMR đối với sự thành công của hệ thống. Họ cho rằng bổ nhiệm cán bộ QMR để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn và để có người “gánh” hệ thống chuẩn bị cho các cuộc đánh giá của cơ quan chứng nhận. Bởi vậy, họ không quan tâm đến kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ QMR để có thể quản lý hệ thống đạt hiệu quả cũng như thiếu đầu tư, trang bị kiến thức kinh nghiệm cho cán bộ này. (more…)

Một ngày của trưởng phòng quản lý chất lượng Tháng Năm 8, 2008

Posted by Kinh nghiệm hay in Tìm hiểu nghề, Uncategorized, Việc làm.
Tags:
7 comments

Quản lý chất lượng là hoạt động thiết yếu cho công việc sản xuất kinh doanh của bạn. Nếu như sản phẩm và dịch vụ do bạn cung cấp không phù hợp với những quy tắc của thị trường thì bạn có thể đánh mất khách hàng, và do đó bán hàng và cung cấp dịch vụ bị giảm sút, và gặp phải những khó khăn trong xây dựng hoặc phục hồi hình ảnh thương hiệu của bạn.  Vậy công việc của chuyên gia quản lý chất lượng là gì? 

Dưới đây là bài viết về một ngày làm việc của Trưởng phòng quản lý chất lượng – Công ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô, thành phố Hồ Chí Minh, để các bạn tham khảo.  (more…)